Špička - Osnove obdelave podatkov - 1.TM
Špička - Informatika s tehničnim komuniciranjem - 1.EL
Špička - Informatika s tehniškim komuniciranjem - 1.ET