Grabant - Vzdrževanje informacijske strojne opreme - 1.TRA 1.TRB