Žerak - Elektromotorni pogoni/Pogonska tehnika - 2.PTI 4.ET
Žerak - Proizvodnja in prenos električne energije - 3.ET 2.PTI
Žerak - Delovanje elektroenergetskih sistemov - 3.ET
Žerak - Električne naprave - 2.EL